verschillende methodes

Realtime klantinzicht

klantgericht onderzoek

Inzicht in het gedrag van uw klant. Met het LiveResearch platform  krijgt u inzicht in behoeften en beweegredenen van uw klant en daarmee belangrijke handvatten voor uw strategie. Omdat we letterlijk meekijken met uw klant, gebruiken we hier de middelen voor die uw klant ook gebruikt. Mobiele applicaties, iPads en alle middelen die nodig zijn om uw klant te ondersteunen. Bekijk onze expertises.

Klantonderzoek

Een klanttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de totale beleving van uw klant. Het LiveResearch platform ondersteund organisaties dagelijks met het opzetten en uitvoeren van real time tevredenheidsonderzoek. Onze medewerkers staan voor u klaar met deskundig advies en begeleiding.

LiveResearch is gespecialiseerd in het opzetten en faciliteren van tevredenheidsonderzoeken. Wij kijken vooral naar wat er goed gaat en proberen dit in de organisatie te verankeren. Klanten komen terug om wat er goed gaat.

LiveResearch stelt uw klant en diens leefomgeving centraal. Wij zoeken naar methodes die hierbij passen zodat het meewerken aan een onderzoek voor uw klant leuk wordt.

Stakeholdersonderzoek

Een stakeholdersonderzoek geeft inzicht in de kansen en bedreigingen binnen uw stakeholders. LiveResearch onderzoek de factoren die het meest van invloed hierop zijn. Ook helpen we u met de vraag hoe u uw toegevoegde waarde kunt vergoten voor de stakeholders en hoe relaties versterkt kunnen worden. Het onderzoek is meestal een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Op onze onderzoekslocatie in Den Haag houden we o.a. interviews met stakeholders.

Profiling

Het LiveResearch platform voert realtime analyses uit die het mogelijk maken om klantgroepen samen te stellen vanuit verkregen gegevens. Op die manier kunt u persona’s opstellen op basis van harde feiten. U zult zien dat er ook persona’s zullen ontstaan die u van tevoren nooit verwacht had.

 

” Met LiveResearch meten we in onze consultatiebureau’s hoe jonge moeders de dienstverlening ervaren. Direct inzicht om snel te kunnen bijsturen.”

A. Wijk GGD Amsterdam

Voorspellende analyses

Met het LiveResearch platform voeren we voorspellende analyses uit door zelflerende algoritmes te ontwikkelen waardoor data meer waarde krijgt. Door deze analyse krijgt u inzicht in het toekomstig gedrag van uw klant.

Door vervolgens verschillende soorten data met elkaar te combineren is het mogelijk om invloed uit te oefenen op het gedrag van uw klant. U verbetert de beleving van klanten en verhoogt de efficiency van uw organisatie. Met het platform legt u tevens een brug tussen de wetenschap en uw organisatie.

 

Net Promotor Score

De NPS methode is gebaseerd op het meten van de loyaliteit van klanten als een discipline om de feedback van klanten in te zetten om het bedrijf winstgevend te laten groeien.

Voor het realtime meten van de Net Promoter Score® heeft LiveResearch een realtime platform ontwikkeld. Dit is een online en mobiele onderzoeksmethode. Hiermee verzorgen we realtime onderzoek naar wat uw cliënten van uw dienstverlening vinden en hoe ze deze ervaren. Op deze manier luistert u niet alleen naar uw cliënten, maar gaat u echt het dialoog aan.